O Štampariji

Štamparija “Color Print” osnovana je 2001. godine u Novom Sadu, u okviru Color Press Grupe.

Ubrzani rast proizvodnje, sve veći broj klijenata i sve veći tiraži, doveli su do toga da, samo tri godine nakon osnivanja, štamparija izgradi svoj sopstveni poslovno-proizvodni prostor koji se i danas nalazi u ulici Mileve Simić br. 27, u Novom Sadu. “Color Print” danas zapošljava 95 radnika različitih profila.

Primarna orijentacija štamparije je ka štampi časopisa, kataloga, magazina i drugih periodičnih izdanja. Sva izdanja Color Press Grupe štampaju se u ovoj štampariji, a veliki broj izdanja isporučuje se i za preko 100 klijenata.

Ukoliko je klijentima potreban bilo kakav drugi grafički proizvod, štamparija je spremna u svakom momentu i u kratkom roku da odgovori na sve zahteve.

Različite vrste materijala štampaju se za klijente u Srbiji i celom regionu:

 • svakog meseca štampa se preko 100 izdanja Color Press grupe, od kojih 30 izdanja za onostrano tržište, u prosečnom tiražu od preko 2 miliona primeraka

Modernizacija proizvodnje i konstantno usavršavanje, glavne su misije štamparije sa ciljem da u svakom momentu odgovori na potrebe klijenata. U svom portfoliju, osim različitih formata štampe, propagandnog materijala, letaka, kataloga i uspešne saradnje sa brojnim velikim kompanijama, štamparija ima i izradu luksuznih izdanja, kao i licenciranih izdanja svetskog nivoa i kvaliteta.

Štamparija ispunjava i najstrožije zahteve Evropske Unije po pitanju emisije štetnih gasova. Postojeći uređaj za prečišćavanje otpadnih gasova je 2015. godine zamenjen RTO Euroclean spaljivačem, najsavremenijim uređajem tog tipa u Srbiji.

Klijenti potvrđuju kvalitet i profesionalost kojim se odlikuje „Color Print“ danas. Dugogodišnja saradnja sa vodećim svetskim proizvođačima papira (poput UPM, Sappi, Stora Enso, Vipap i drugih), stabilnost i kvalitet, garantuju efikasno ispunjavanje svih potreba i zahteva klijenata.

Istorijat štamparije

 • 2001. godine osnovana je štamparija „Color Print” u okviru Color Press Grupe. Štamparija je od mašina za štampu na raspolaganju imala Rotogazetu “Rotaprint”, a od doradnih mašina grafički nož, mašinu za savijanje tabaka i ručni klamer.
 • 2002. godine u rad je puštena još jedna štamparska mašina Rotogazeta “Rotaprint” i još dve mašine za savijanje tabaka
 • 2003. godine kupljena je prva mašina za rotacionu štampu u boji, Graphics “Haris N420”. Iste godine kupljena je i prva tabačna mašina, Heidelberg “GTO”, kao i mašina za sakupljanje i povez žicom marke “Poligraph”
 • 2004. godine počela je izgradnja objekta na današnjoj lokaciji.
 • 2005. godine štamparija se uselila u svoj današnji objekat. Iste godine pušten je u rad i MAN Roland “Rotoman D”, sa četiri štamparske jedinice. Unapređeno je i odeljenje pripreme nabavkom uređaja za osvetljavanje filma Scitex “Dolev 800V”, kao i razvijačice za in-line razvijanje filma.
 • 2007. godine postavljen je i pušten u rad MAN Roland “Rotoman D” sa osam štamparskih jedinica i umesto osvetljavanja folmova prešlo se na Computer To Plate tehnologiju kupovinom uređaja za osvetljavanje ploča SCREEN “PlateRite 8300s”. Heidelberg “SORM/Z” je zamenio Heidelberg “GTO”.
 • 2008. godine pušten je u rad Wohlenberg “Cityline 4000” za povez izdanja toplim lepkom, sa 20 ulagajućih jedinica.
 • 2010. godine odeljenju pripreme dodat je još jedan uređaj za osvetljavanje ploča SCREEN “PlateRite 8300s” (duplirana brzina, sigurnost, backup).
 • 2011. godine rotaciona mašina Graphics “Haris N420” zamenjena je mašinom Albert “A 200 S”.
 • 2014. godine štamparija je svom asortimanu dodala i štampu reklamnih kataloga za trgovinske lance, nabavkom “Gämmerler’s rotary Cutter RS 133/530” jedinice za in-line izradu kataloga.
 • 2015. godine zamenjen je postojeći uređaj za prečišćavanje otpadnih gasova najsavremenijim RTO euroclean spaljivačem iz Francuske, čime su ispunjeni i najstrožiji zahtevi Evropske Unije po pitanju emisije štetnih gasova.
 • 2016. godine proširuje se ponuda u segmentu tabačne štampe kupovinom mašine Heidelberg SM 52-5+L ANICOLOR i FKS ULTRA 200A mašine za UV lakiranje.
 • 2018. godine – CTP Screen Plate 8600 S
 • 2019. godine –  postavljen i pušten u rad Man Roland “Rotoman D” sa 5 štamparskih jedinica
 • 2020. godine – Muller Martini 7 ulagajućih jedinica