Tehnička uputstva

Sve vaše materijale možete predati u elektronskom obliku na sledeće načine:

  • Na elektronskom mediju (USB memorija, CD…),
  • Preko interneta: FTP serverom (po zahtevu, za svakog klijenta kreiramo poseban nalog sa korisničkim imenom i lozinkom, ili možete da nam se obratite za dobijanje pristupnih podataka za naš FTP server), slanjem linka za preuzimanje prethodnim postavljanjem pripreme na neki od sajtova (WeTransfer, SendSpace, itd.).

Prema programu u kom vršite prelom, možete preuzeti podešavanja koja preporučujmo da koristite prilikom pripreme PDF-ova za slanje u našu štampariju.

Preuzmite podešavanja

U hitnim slučajevima datoteke veličine do 8 Mb možete poslati na e-mail: priprema@color.rs

Tehnički zahtevi prilikom predaje materijala za štampu

• Naziv pdf-a

U imenu PDF-a koristiti samo slova engleskog alfabeta i/ili brojeve.
Ukoliko kreirate PDF za svaku stranu posebno, u imenu PDF-a se mora nalaziti i broj te strane (npr. 01, 17, 214,…). Ukoliko se PDF sastoji iz više strana, u njegovom imenu se mora navesti koje strane su obuhvaćene njime (npr. 01-16, 19-44, 03-226,…). U slučaju eventualnih ispravki određenih strana, na naš ili Vaš zahtev, neophodno je u e-mail-u navesti listu izmenjenih strana, a u naziv strana prilikom ponovnog slanja dodati reč “novo”.

• Sadržaj pdf-a

– Verzija pdf-a mora biti PDF/X-3:2002.
– PDF mora biti kompozitan (ne u vidu separacija).
– Svi objekti u okviru strane moraju biti u CMYK kolornom prostoru.
– Rezolucija ilustracija 300 dpi (tačaka po inču), a vektorskih grafika 1200 dpi.
– Dimenzije stranica moraju biti identične kroz ceo dokument.
– Preporučujemo da prilikom montaže strane podesite širinu i visinu dokumenta za 10 mm veću (dodajući sa sve četiri strane po 5 mm).
– Ilustracije i drugi grafički objekti, za koje želite da se nalaze do ivice strane, moraju biti produženi u obrez minimalno 3 mm.
– Udaljenost teksta i bitnih elemenata od ivice strane mora biti takođe bar 3 mm (paginacija, logoi, itd.).
– Preporučujemo da pri obradi fotografija i prelomu koristite standardni kolorni profil U.S. Web Coated (SWOP) v2, a u slučaju štampe na novinskoj hartiji koristite kolorni profil PSO SNP Paper (ECI).
– Ukupan nanos boje na fotografijama i ostalim grafičkim elementima unutar stranice ne bi smeo da prelazi:
300 % za tabačnu štampu,
280 % za rotacionu štampu.
– Isključiti ICC profil (ne uključivati ga) za ilustracije i vektorske grafike.
– PDF mora sadržati sve fontove (podešavanje: All Fonts Embed).
– Oznake, logoi i razne crtane grafike moraju biti definisani kao vektorske grafike, a ne bitmape (ukoliko su bitmape u pitanju, rezolucija im mora biti 1200 dpi); u protivnom će biti mutne, van fokusa.
– Crni tekst manji od 14 tačaka treba da bude isključivo iz crne boje, a ne iz više boja (Black 100%, Cyan, Magenta, Yellow 0%).
– Tekst koji je u beloj boji, a nalazi se na tamnoj podlozi, mora obavezno biti ubušen, što se može proveriti na PDF-u u Acrobat-u, označavanjem (check-iranjem) opcije “Simulate overprinting”.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća, slobodno nas kontaktirajte na broj: 063-398-941.