Proizvodi

Pogledaj više

Tehničke mogućnosti

Dimenzije izdanja štampanog na Rotomanu uslovljena su širinom hartije na kojoj se izdanje štampa, kao i načinom poveza. Izdanje se može povezati:

 • šivenjem žicom kroz prevoj i
 • lepljenjem tabaka na binderu.

U slučaju lepljenja tabaka na binderu nepohodno je da izdanje ima i dodatne korice, a na ovaj način uglavnom se ne povezuju izdanja koja imaju manje od 56 strana s obzirom da je zbog zbog tankih “leđa” teško postići njihovu pravilnu formu.

Prema formatu i načinu savijanja izdanja koje se štampaju na Rotomanu mogu se podeliti u četiri grupe:

 • Izdanja koja su varijacija A4 formata,
 • Izdanja koja su varijacija A5 formata,
 • Izdanja koja se savijaju Delta prevojem i
 • Specijalna izdanja.

IZDANJA – Varijacija A4 formata

Maksimalan format izdanja:

 • koje se povezuje šivenjem 230 x 297 mm
 • koje se povezuje lepljenjem 225 x 297 mm

Na tabaku se nalazi 16 stranica, odnosno 8 ukoliko se štampa polutabak.

IZDANJA – Varijacija A5 formata

Maksimalan format izdanja:

 • koje se povezuje šivenjem 148 x 225 mm
 • koje se povezuje lepljenjem 143 x 225 mm

U ovom slučaju ceo tabak čine 32 stranice, a polutabak je sa 16 strana.

IZDANJA – Delta prevoj

Ovakva izdanja po svom formatu nalaze se između prethodna dva formata. Savijanjem na ovaj način postiže se manja makulatura kod tzv. “srednjih” formata i u ovom slučaju tabak ima 24 strane, a polutabak 12 strana. Savijanjem delta prevojem može se dobiti tzv. “ležeći” i “uspravni” format.
Povezivanje šivenjem tabaka dobijenih delta prevojem moguće je isključivo ako se radi o “ležećem” formatu i u tom slučaju maksimalne dimenzije su 225 x 190 mm.

U slučaju da se izdanje povezuje lepljenjem na binderu maksimalne dimenzije su:

 • za “ležeći format” 225 x 185 mm
 • za “uspravni format” 195 x 220 mm

Specijalna izdanja

Pored navedenih izdanja moguće je štampati i formate koji su A2 i A3, kao i formate koji su manji od A5. Ako se odlučite za neki od ovih formata, kontaktirajte nas u vezi detalja.

Moguća je i štampa letaka A3, A4 i A5 formata kao i njihovih varijacija. U zavisnosti od tiraža leci se štampaju na rotacionoj mašini za štampu (tiraži preko 80000) ili na tabačnoj mašini
(tiraži manji od 80000).

Insertacija i dodatne usluge

U povezana izdanja može se vršiti ubacivanje reklamnog materijala na slučajnu ili tačno odabranu stranu. Takođe izdanja se mogu celofanirati i vakuumirati.

Prilikom povezivanja i specijalnih operacija, moguća su sledeća rešenja:

 • Reklamni karton (ekstenzija naslovne strane)
 • Dvostruka omotna stranica (kod poveza žicom)
 • Unutrašnja dvostruka preklopna stranica
 • Unutrašnja trostruka preklopna stranica
 • Unutrašnja dvosmerno dvostruka preklopna stranica (horizontalni fenster)
 • Unutrašnja dvosmerno preklopna stranica (vertikalni fenster)
 • Unutrašnja stranica na posebnom papiru (kod poveza žicom)
 • Dve unutrašnje stranice na posebnom papiru (kod poveza žicom)
 • Dvostruka kontra preklopna stranica na omotnoj poziciji
 • Dvostruki preklop na pola stranice unutar lista
 • Klapna
 • Dvostruka klapna
 • Trostruka preklopna stranica na omotnoj poziciji